Swietelsky

SWIETELSKY stavební s.r.o. – středisko Lipník

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
oblast Olomouc
Šlechtitelů 1
779 00 Olomouc

Ing. Jakub Hříva, ředitel oblasti
M: 724 915 326
E: j.hriva@swietelsky.cz

Kontaktní osoba
Ing. Vlastimil Peštál, vedoucí zakázek
M: 724 742 682
E: v.pestal@swietelsky.cz

Rozsah činností

 • výstavba, rekonstrukce a opravy komunikací
  • silnice
  • dálnice
  • místní komunikace
  • letiště
  • cyklotrasy
  • lesní a polní cesty
  • parkoviště
  • zpevněné plochy
  • chodníky
  • pěší a zklidněné zóny
 • výroba a pokládka asfaltových směsí
 • stříkané povrchy z penetračního makadamu, asfaltové nátěry
 • pokládka litých asfaltů
 • výstavba, rekonstrukce, sanace a opravy mostů, lávek, opěrných zdí a betonových konstrukcí
 • výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí a čistíren odpadních vod
 • úpravy a revitalizace vodních toků a vodohospodářských děl, nádrží a poldrů
 • výstavba vodovodů a kanalizací
 • výstavba, rekonstrukce, sanace a opravy mostů, lávek, opěrných zdí a betonových konstrukcí
 • sanace a rekultivace skládek
 • výstavba sběrných dvorů a kompostáren