O nás

Společnost Obalovna Lipník s.r.o. byla založena v roce 2016 jako podílová společnosti firem SWIETELSKY stavební s.r.o. a Metrostav a.s. a následně byla vystavěna nová, nejmodernější, německá obalovna BENNINGOVEN Concept, typ „TBA 3000“, která se vyznačuje ekologickým provozem s dostatečným výrobním potenciálem pro dodávky obalovaných živičných směsí po potřeby výstavby a rekonstrukcí pozemních komunikací nejen v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji.

Pokládku asfaltových svršků pak zajišťují 2 společníci obalovny:

SWIETELSKY stavební s.r.o. je součástí významného rakouského koncernu Swietelsky Bauge-sellschaft. V Česku působí od roku 1992, zaměstnává na 1300 lidí a s tržbami okolo pěti miliard korun patří mezi deset největších stavebních firem. Zaměřuje se na poskytování komplexních služeb v oboru silničních, inženýrských, pozemních a sportovních staveb. SWIETELSKY stavební má v Česku celkem 16 obaloven s vlastnickým podílem od 20 do 100 procent. Rozmístěny jsou na území většiny krajů a slouží nejen společníkům pro jejich stavby, ale prodávají asfaltové směsi také dalším zájemcům.

SWIETELSKY stavební s.r.o. – oblast Olomouc
Hodolanská 413/32, 772 00 Olomouc

Technik oddělení přípravy a kalkulace:
Vladimír Konečný
E-mail: v.konecny@swietelsky.cz

Tel.: 606 609 542

Metrostav a.s. je největší česká stavební společnost s téměř padesátiletou historií. Je technicky vyspělou, univerzální, stavební společností, která systematicky rozvíjí vlastní kapacity vnitropodnikových nosných technologií a usiluje o trvalé zlepšování schopností v oblasti stavební výroby.
Regionální zastoupení společnosti Metrostav Infrastructure a.s., která je členem Skupiny Metrostav, realizuje veškeré zakázky v segmentu dopravních staveb, od těch nejmenších, až po ty největší a technicky unikátní včetně komplexní dodávky dle individuálních potřeb zákazníka.

Metrostav Infrastructure a.s. – Zastoupení pro region Morava

Kuršova 395/2, 721 00 Ostrava
Obchodní úsek
Ing. Alena Hájková
E-mail: alena.hajkova@m-infra.cz

Tel: 725 779 255

Středisko Lipník
Na Bečvě 533/37, 751 31 Lipník nad Bečvou
Ing. Jiří Capil
E-mail: jiri.capil@m-infra.cz
Tel: 724 553 453