Certifikáty

Jsme držitelem certifikátu systému managementu kvality, která odpovídá požadavkům normy ČSN EN ISO 9001 : 2016, osvědčení o shodě řízení výroby, která odpovídá požadavkům normy ČSN EN 13108-1:2008 a ČSN EN 13108-5:2008, certifikátu systému řízení výroby asfaltové směsi s R – materiálem, která odpovídá požadavkům normy ČSN EN 13108-8 ed. 2:2017, certifikátu systému řízení výroby SMA NH, která odpovídá požadavkům normy ČSN 73 6120:2021 při výrobě asfaltových směsí na Obalovně Lipník.